ÚVOD Služby Meracia technika Cenník Fotogaléria Kontakt

Firma Geodézia O.M., s.r.o. začala svoju existenciu v roku 2001 najskôr ako fyzická osoba Ing. Oľga Mlynarčíková so živnostenským oprávnením. Postupne sa v septembri 2008 transformovala na Geodéziu O.M., s.r.o. Zápisom do Obchodného registra okresného súdu v Prešove.
Hlavným predmetom našej činnosti sú geodetické a kartografické práce pre občanov, štátne organizácie ako aj súkromné spoločnosti. Odborná spôsobilosť je dokladovaná oprávnením Komory geodetov a kartografov na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
Firma disponuje najmodernejšou meračskou technikou, výpočtovou technikou, tlačiarňami a iným vybavením, čo je okrem ľudského odborného potenciálu zárukou pre kvalitné spracovanie zadaných úloh v dohodnutých termínoch.
 
Pri spracovaní väčšieho územného rozsahu firma úspešne spolupracuje s viacerými geodetickými subjektami v rámci celého Slovenska.
all right reserved - inspira 2009