ÚVOD Služby Meracia technika Cenník Fotogaléria Kontakt
SLUŽBY
kataster nehnuteľností
 • geometrické plány na zameranie stavieb k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • na zameranie rozostavaných stavieb (k poskytnutiu úveru)
 • na zameranie a oddelenie pozemku
 • na majetkoprávne vysporiadanie
 • na vecné bremená
 • na obnovenie pôvodných nehnuteľností
 • vytýčenie vlastníckych hraníc
 • práce v podrobnom polohovom bodovom poli
 • identifikácia parciel
mapovanie a inžinierska geodézia
 • polohopisné a výškopisné zamerania
 • porealizačné zamerania inžinierskych sietí (voda, plyn, kanál...)
 • polohové a výškové osadenie stavieb
 • porealizačné zamerania - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb
 • vyhotovenie účelových máp všetkých mierok
 • digitalizácia a vektorizácia máp
Tvorba registra obnovenej evidencie pozemkov
 
Poradenstvo
all right reserved - inspira 2009